TERMENI ȘI CONDIȚII

Conform cerintelor Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506 / 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Copacul Vieții SRL prelucrează datele furnizate de dumneavoastră prin folosirea servicilor de colectare de date și de formular de cerere ofertș/etc disponibile pe acest website în condiții de maximț siguranță și numai pentru scopurile specificate.

În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția Copacul Vieții SRL orice date cu caracter personal, pentru care vi s-a cerut în mod expres consimțămantul, prin aceasta vă dați acordul ca Copacul Vieții SRL, în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică de confidențialitate.

SCOPUL COLECTARII DATELOR

– trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, respectiv informarea dumneavoastră, prin sms, e-mail și/sau telefonic cu privire la promoțiile și campaniile desfașurate de către Copacul Vieții, produsele noi;
– Profilarea consumului dumneavoastră; analiza preferințelor dumneavoastră personale, a comportamentelor și a intereselor dumneavoastră, pentru a putea obține interesul dvs viat de la Copacul Vieții.

Prin completarea datelor în formularul de contact / cerere ofertă, vizitatorul declară și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date a Copacul Vieții și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Copacul Vieții SRL va prelucra datele cu caracter personal pe perioada existentei contului persoanei vizate, iar ulterior stergerii contului persoanei vizate, S.C. Copacul Vieții S.R.L va transforma datele cu caracter personal în date anonime și le va prelucra în scopuri statistice interne, pe durata existenta a societații.
SC Copacul Vieții SRL garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor celor care completează formularul de înscriere

De asemenea, SC Copacul Vieții SRL poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, asiguratori.

ÎNREGISTRAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR

Pentru simpla vizualizare a conținutului webste-ului www.copacul-vietii.ro, nu este nevoie să ne furnizați date personale însș pentru utilizarea anumitor servicii puse la dispozitie de website-ul nostru, este nevoie de date personale, dupa cum urmează:

SECURITATEA DATELOR

Copacul Vieții SRL garantează confidențialitatea anumitor informații. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

SITE-ul foloseste măsuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii grețite a informațiilor care se afla în controlul acesteia. În cazul pierderii de informații cauzate de "bug"-uri sau erori ale softului cu care este conceput ți gazduit site-ul, Copacul Vieții nu-ți asumă nici o responsabilitate.

INFORMARE

Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate în prezenta politică de confidențialitate.

Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ți libera circulație a acestora și de Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenţie, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiţiei, de a va opune în viitor prelucrării şi de a solicita ştergerea lor.

Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date, ne puteţi indica oricând acest lucru prin email la office@copacul-vietii.ro sau la numărul de telefon: 0731.769.960.

LEGISLAȚIE

Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completatã de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Prezenta politică de confidențialitate se supune legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competența instanței judecătorești.